český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC DECAP STRIP flytande VEGETABILISKT FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL

 

EKOLOGISKT FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL
HÖG REAKTIVITET

Garanterat fri från metylenklorid, NEP, NMP,

kaustiksoda och myrsyra

ICKE BRANDFARLIGT   BIOLOGISKT NEDBRYTBART

SNABB BORTTAGNING AV ALLA TYPER AV MÅLARGÄRGER, HARTSER OCH FERNISSOR

FÖR ALLA UNDERLAG OCH MATERIAL

 

FLYTANDE VEGETABILISKT FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL

 

 

 

  

 

Målarfärger delas upp i fem huvudsakliga användningsområden:

- dekoration

- byggnad

- bil

- industri

- rostskydd för båt

 

Mekanisk färgborttagning och färgborttagning med hjälp av kemikalier, syror, brännare, pyrolys, sandblästring eller kulpening kräver att man tar hänsyn till typen av underlag, dess dimensioner, tillgänglighet och möjlighet att eventuellt nedmonteras och transporteras till en underentreprenör.

 

Kemisk färgborttagning

De flesta ingredienser i färgborttagningsmedel som verkar snabbt på ett stort antal olika färger innehåller CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande kemiska ämnen), såsom metylenklorid, NMP eller NEP.

 

DÉCAP STRIP VG tillhör den nya generationens snabbverkande färgborttagningsmedel à action rapide, framställt ur biobaserade vegetabiliska derivat. Det används för ekologisk kemisk färgborttagning.

DÉCAP STRIP VG är inte klassificerat som brandfarligt, enkelt biologiskt nedbrytbar, fri från lösningsmedel med GWP, och bidrar till minskningen av VOC-utsläpp.

 

Kan användas på färger och beläggningar i flytande form eller pulverform

 

Naturliga sickativ               Alkyder (alkydoljefärger)

Cellulosamaterial              Polyestrar

Gummi                              Fenoler (resoler)

Vinyl                                  Aminoplaster

Akryl                                  Epoxi

Polyuretan                         Polykarbamider

 

Detta färgborttagningsmedel kan även användas för att avlägsna fotokatalytiska, isolerande elektromagnetiska, fotokroma, vattenavvisande, ”intelligenta” färger och lack samt specialiserade industrilack och lack för glasrutor.

 

Kraftiga färgborttagningsmedel som är garanterat fria från metylenklorid, NEP och NMP. Alla underlag, all färg. flytande eller i gelform. Tillverkare färgborttagningsmedel Leverantörer färgborttagningsmedel Kraftigt färgborttagningsmedel Ekologiskt färgborttagningsmedel Färgborttagningsmedel målarfärg Färgborttagningsmedel utan klorfritt lösningsmedel Färgborttagningsmedel utan metylenklorid. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE